สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิกใหม่ | ลืมรหัสผ่าน
      จุดเด่นประกันภัยรถยนต์
      นโยบายส่งเสริมตัวแทน
      ความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
      กลยุทธ์และแผนการตลาด
      เงื่อนไขการสมัครตัวแทน
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 พิเศษ
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 สำเร็จรูป
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 พลัส
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
      ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์
      พ.ร.บ.รถยนต์
      พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์
      ตรวจสภาพรถยนต์ ตรอ.
      ต่อภาษี,ต่อทะเบียนรถยนต์
      โรงเรียนสอนขับรถยนต์
      บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด
      บ.อลิอันซ์ซีพีประกันภัย จำกัด
      บริษัทเอเชียประกันภัย จำกัด
      บริษัทแอกซ่าประกันภัย จำกัด
      บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด
      บ.เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด
      บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด
      บริษัททิพยประกันภัย จำกัด
      บริษัทคูเนียประกันภัย จำกัด
      บ.แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด
      บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย จำกัด
      บ.เมืองไทยประกันภัย จำกัด
      บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด
      บ.อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
      บริษัทกมลประกันภัย จำกัด
      โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย
      บริษัทประกันคุ้มภัย จำกัด
      บ.ไทยศรีประกันภัย จำกัด
 ประกันภัยรถยนต์ 2+ รถกระบะ ประกันภัย 2+ ราคาถูกที่สุด ผ่อนได้ 0% นาน 10 งวด

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 พลัส คุ้มครองสูญหาย ไฟไหม้ เป็นประกันภัยรถยนต์ ที่คุ้มครองรถผู้ทำประกันภัยและคุ้มครองคู่กรณี ตลอดจนการคุ้มครองสูญหายไฟไหม้ อันเกิดมาจากการเผาไหม้ ไม่ใช่เกิดจากการถูกเผา และการคุ้มครองรถผู้ทำประกันภัยรถยนต์ จะต้องมีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น หากรถผู้ทำประกันภัยเกิดการเฉี่ยวชนแล้วคู่กรณีหนี เราจะต้องสามารถระบุคู่กรณีได้ โดยการจดจำหมายเลขทะเบียนรถและรีบเข้าแจ้งความในทันที มิฉนั้นเราจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยรถยนต์

 

เปรียบเทียบ ประกันภัยรถยนต์ 2+ กับบริษัทประกันภัยรถยนต์ต่างๆ ตามประเภทรถของคุณ
 
รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้
 ประกันภัย 2 พลัส รถเก๋ง  ประกันภัย 2 พลัส รถกระบะ  ประกันภัย 2 พลัส รถตู้

 

ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส (รถกระบะ) สำหรับสมาชิกเท่านั้น
คุ้มครองคู่กรณีและผู้ทำประกันภัย
(สูญหายและไฟไหม้)
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 100,000 บาท
 บริษัทประกัน ความคุ้มครองผู้ทำประกันภัย บุคคลภายนอก ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์
ประกันภัย 2+ ส่วนแรก อุบัติเหตุบุคคล รักษา
พยาบาล
ประกัน
ผู้ขับขี่
บาดเจ็บเสีย
ชีวิตไม่เกิน
10 ล้าน/ครั้ง
ทรัพย์สินบุคคล
ภายนอก
ราคา
ปกติ
ราคา
สั่งซื้อ
ออนไลน์
อาคเนย์ 0 100,000 50,000 300,000 1,000,000 2,000,000 7,500 6,500 อาคเนย์ 2 พลัส
เมืองไทย 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,900 8,206 เมืองไทย 2 พลัส
เอเชีย 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 7,900 6,790 เอเชีย 2 พลัส
เอเชีย
+ภัยธรรมชาติ
0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,300 7,090 เอเชีย 2 พลัส
อลิอันซ์ 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,600 7,939 อลิอันซ์ 2 พลัส
เทเวศ 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 9,000 8,295 เทเวศ 2 พลัส
เทเวศ 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 9,600 8,828 เทเวศ 2 พลัส
แอกซ่า 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 7,400 6,873 แอกซ่า 2 พลัส
แอกซ่า 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 8,900 8,206 แอกซ่า 2 พลัส
แอกซ่า ซ่อมห้าง 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 8,700 8,023 แอกซ่า 2 พลัส
แอกซ่า ซ่อมห้าง 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 10,200 9,361 แอกซ่า 2 พลัส
MSIG 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 7,700 7,140 MSIG 2 พลัส
MSIG 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 8,600 7,940 MSIG 2 พลัส
สินมั่นคง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 7,500 6,962 สินมั่นคง 2 พลัส
ศรีเมือง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 7,500 6,962 ศรีเมือง 2 พลัส
ศรีเมือง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,250 7,628 ศรีเมือง 2 พลัส
ศรีเมือง ซ่อมห้าง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,700 8,028 ศรีเมือง 2 พลัส
ศรีเมือง ซ่อมห้าง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,450 8,694 ศรีเมือง 2 พลัส
LMG 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 6,900 6,429 LMG 2 พลัส
LMG 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,900 8,206 LMG 2 พลัส
LMG ซ่อมห้าง 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 8,988 8,300 LMG 2 พลัส
LMG ซ่อมห้าง 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 9,988 9,083 LMG 2 พลัส
เจ้าพระยา 2,000 100,000 100,000 200,000 500,000 1,000,000 7,200 6,629 เจ้าพระยา 2 พลัส
เจ้าพระยา 0 100,000 100,000 200,000 500,000 1,000,000 7,600 6,980 เจ้าพระยา 2 พลัส
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 150,000 บาท
อาคเนย์ 0 100,000 50,000 300,000 1,000,000 2,000,000 9,500 8,562 อาคเนย์ 2 พลัส
1,000 100,000 50,000 300,000 1,000,000 2,000,000 9,000 8,127 อาคเนย์ 2 พลัส
2,000 100,000 50,000 300,000 1,000,000 2,000,000 8,500 7,692 อาคเนย์ 2 พลัส
แอกซ่า 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 7,700 7,140 แอกซ่า 2 พลัส
แอกซ่า 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 9,300 8,561 แอกซ่า 2 พลัส
แอกซ่า ซ่อมห้าง 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 9,000 8,295 แอกซ่า 2 พลัส
แอกซ่า ซ่อมห้าง 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 10,600 9,716 แอกซ่า 2 พลัส
เอเชีย  
2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,400 7,190 เอเชีย 2 พลัส
สินมั่นคง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,646 7,980 สินมั่นคง 2 พลัส
เจ้าพระยา 2,000 100,000 100,000 200,000 250,000 1,000,000 9,000 8,211 เจ้าพระยา 2 พลัส
ศรีเมือง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 7,800 7,229 ศรีเมือง 2 พลัส
ศรีเมือง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,550 7,895 ศรีเมือง 2 พลัส
ศรีเมือง ซ่อมห้าง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,000 8,295 ศรีเมือง 2 พลัส
ศรีเมือง ซ่อมห้าง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,750 8,961 ศรีเมือง 2 พลัส
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 200,000 บาท
อาคเนย์ 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,000,000 8,500 7,400 อาคเนย์ 2 พลัส
เอเชีย 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,500 7,290 เอเชีย 2 พลัส
เอเชีย
+ภัยธรรมชาติ
0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,900 7,690 เอเชีย 2 พลัส
อลิอันซ์ 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 11,000 10,071 อลิอันซ์ 2 พลัส
แอกซ่า 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 8,200 9,005 แอกซ่า 2 พลัส
แอกซ่า 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 9,800 8,739 แอกซ่า 2 พลัส
แอกซ่า ซ่อมห้าง 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 9,500 9,005 แอกซ่า 2 พลัส
แอกซ่า ซ่อมห้าง 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 11,100 10,160 แอกซ่า 2 พลัส
สินมั่นคง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,347 8,603 สินมั่นคง 2 พลัส
วิริยะ 2,000 50,000 50,000 200,000 300,000 1,000,000 11,690 10,684 วิริยะ 2 พลัส
วิริยะ +น้ำท่วม 0 50,000 50,000 200,000 300,000 1,000,000 12,190 11,128 วิริยะ 2 พลัส
ศรีเมือง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,300 7,673 ศรีเมือง 2 พลัส
ศรีเมือง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,050 8,339 ศรีเมือง 2 พลัส
ศรีเมือง ซ่อมห้าง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,500 8,739 ศรีเมือง 2 พลัส
ศรีเมือง ซ่อมห้าง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 10,250 9,405 ศรีเมือง 2 พลัส
MSIG 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 8,700 8,028 MSIG 2 พลัส
MSIG 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 9,400 8,650 MSIG 2 พลัส
LMG 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,900 8,206 LMG 2 พลัส
LMG 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 9,990 9,094 LMG 2 พลัส
LMG ซ่อมห้าง 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 9,988 9,172 LMG 2 พลัส
LMG ซ่อมห้าง 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 10,888 9,971 LMG 2 พลัส
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 250,000 บาท
เอเชีย 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 9,400 8,500 เอเชีย 2 พลัส
สินมั่นคง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 10,034 9,213 สินมั่นคง 2 พลัส
แอกซ่า 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 8,600 7,939 แอกซ่า 2 พลัส
แอกซ่า 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 10,200 9,361 แอกซ่า 2 พลัส
แอกซ่า ซ่อมห้าง 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 9,900 9,094 แอกซ่า 2 พลัส
แอกซ่า ซ่อมห้าง 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 11,500 10,515 แอกซ่า 2 พลัส
ศรีเมือง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,650 7,984 ศรีเมือง 2 พลัส
ศรีเมือง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,450 8,694 ศรีเมือง 2 พลัส
ศรีเมือง ซ่อมห้าง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,850 9,139 ศรีเมือง 2 พลัส
ศรีเมือง ซ่อมห้าง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 10,650 9,760 ศรีเมือง 2 พลัส
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 300,000 บาท
อาคเนย์ 0 100,000 100,000
300,00
1,000,000 2,000,000 9,900 8,900 อาคเนย์ 2 พลัส
เอเชีย 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 9,900 8,900 เอเชีย 2 พลัส
แอกซ่า 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 8,800 8,117 แอกซ่า 2 พลัส
แอกซ่า 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 10,400 9,538 แอกซ่า 2 พลัส
แอกซ่า ซ่อมห้าง 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 10,100 9,272 แอกซ่า 2 พลัส
แอกซ่า ซ่อมห้าง 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 11,700 10,693 แอกซ่า 2 พลัส
สินมั่นคง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 10,702 9,807 สินมั่นคง 2 พลัส
วิริยะ 2,000 50,000 - 200,000 100,000 250,000 12,890 11,750 วิริยะ 2 พลัส
ศรีเมือง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,850 8,161 ศรีเมือง 2 พลัส
ศรีเมือง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,650 8,872 ศรีเมือง 2 พลัส
ศรีเมือง ซ่อมห้าง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 10,050 9,272 ศรีเมือง 2 พลัส
ศรีเมือง ซ่อมห้าง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 10,850 9,938 ศรีเมือง 2 พลัส
MSIG 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 9,100 8,383 MSIG 2 พลัส
MSIG 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 9,900 9,094 MSIG 2 พลัส
LMG 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 9,900 9,274 LMG 2 พลัส
LMG 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 10,900 9,982 LMG 2 พลัส
LMG ซ่อมห้าง 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 10,988 10,070 LMG 2 พลัส
LMG ซ่อมห้าง 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 2,500,000 11,888 10,860 LMG 2 พลัส
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 350,000 บาท
สินมั่นคง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 11,363 10,394 สินมั่นคง 2 พลัส
เอเชีย 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 10,400 9,400 เอเชีย 2 พลัส
แอกซ่า 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 9,000 8,295 แอกซ่า 2 พลัส
แอกซ่า 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 10,600 9,716 แอกซ่า 2 พลัส
แอกซ่า ซ่อมห้าง 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 10,300 9,449 แอกซ่า 2 พลัส
แอกซ่า ซ่อมห้าง 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 11,900 10,870 แอกซ่า 2 พลัส
ศรีเมือง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,050 8,339 ศรีเมือง 2 พลัส
ศรีเมือง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,850 9,050 ศรีเมือง 2 พลัส
ศรีเมือง ซ่อมห้าง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 10,250 9,405 ศรีเมือง 2 พลัส
ศรีเมือง ซ่อมห้าง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 11,050 10,116 ศรีเมือง 2 พลัส
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 400,000 บาท
เอเชีย 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 10,900 9,900 เอเชีย 2 พลัส
แอกซ่า 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 9,200 8,472 แอกซ่า 2 พลัส
แอกซ่า 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 10,900 9,982 แอกซ่า 2 พลัส
แอกซ่า ซ่อมห้าง 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 10,500 9,627 แอกซ่า 2 พลัส
แอกซ่า ซ่อมห้าง 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 12,200 11,137 แอกซ่า 2 พลัส
สินมั่นคง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 12,024 10,981 สินมั่นคง 2 พลัส
ศรีเมือง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,250 8,517 ศรีเมือง 2 พลัส
ศรีเมือง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 10,050 9,227 ศรีเมือง 2 พลัส
ศรีเมือง ซ่อมห้าง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 10,450 9,583 ศรีเมือง 2 พลัส
ศรีเมือง ซ่อมห้าง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 11,250 10,293 ศรีเมือง 2 พลัส
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 450,000 บาท
สินมั่นคง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 12,673 11,557 สินมั่นคง 2 พลัส
เอเชีย 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 11,400 10,400 เอเชีย 2 พลัส
แอกซ่า 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 9,600 8,828 แอกซ่า 2 พลัส
แอกซ่า 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 11,300 10,338 แอกซ่า 2 พลัส
แอกซ่า ซ่อมห้าง 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 10,900 9,982 แอกซ่า 2 พลัส
แอกซ่า ซ่อมห้าง 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 12,600 11,492 แอกซ่า 2 พลัส
ศรีเมือง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,650 8,872 ศรีเมือง 2 พลัส
ศรีเมือง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 10,450 9,583 ศรีเมือง 2 พลัส
ศรีเมือง ซ่อมห้าง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 10,850 9,938 ศรีเมือง 2 พลัส
ศรีเมือง ซ่อมห้าง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 11,650 10,649 ศรีเมือง 2 พลัส
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 500,000 บาท
เอเชีย 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 11,900 10,900 เอเชีย 2 พลัส
แอกซ่า 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 9,900 9,094 แอกซ่า 2 พลัส
แอกซ่า 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 11,600 10,604 แอกซ่า 2 พลัส
แอกซ่า ซ่อมห้าง 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 11,200 10,249 แอกซ่า 2 พลัส
แอกซ่า ซ่อมห้าง 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 12,900 11,759 แอกซ่า 2 พลัส
สินมั่นคง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 13,320 12,132 สินมั่นคง 2 พลัส
ศรีเมือง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,950 9,139 ศรีเมือง 2 พลัส
ศรีเมือง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 10,750 9,849 ศรีเมือง 2 พลัส
ศรีเมือง ซ่อมห้าง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 11,150 10,204 ศรีเมือง 2 พลัส
ศรีเมือง ซ่อมห้าง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 11,950 10,915 ศรีเมือง 2 พลัส
หากต้องการความคุ้มครองสูงกว่าหน้าตารางสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ครับ


 


 


  ประกันภัยรถยนต์   บริการด้านประกันภัยรถยนต์   ดาวน์โหลดเอกสาร   เกี่ยวกับยูพีดี
Copyright by updinsurance.com
เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อส่งเสริมการขายเฉพาะสาขาเปิดใหม่ (ยูพีดีประชาอุทิศเท่านั้น) ไม่สามารถเข้าใช้บริการหรืออ้างอิงกับสาขาอื่นๆ ได้
Engine by MAKEWEBEASY